PROBAU

Was möchten Sie tun?

Nanoszenie masy mozaikowej:
o krok od doskonałych powierzchni

Masa mozaikowa PROBAU …

... to system do ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Krok po kroku
powstają prawdziwe „finezje”. Łącznie sześć produktów pozwala
na realizację kreatywnych projektów. Wszystkie produkty są do kupienia wyłącznie
w specjalistycznym centrum BAUHAUS.


Sposób postępowania:

Samodzielne wykonanie wyprawy na ścianie

Masa mozaikowa PROBAU nadaje się szczególnie do podłoży, takich jak beton, zaprawa tynkarska, tynk gipsowy, beton komórkowy, jastrych, okładziny z płytek itp. Nierówne podłoża należy uprzednio wyrównać.

Za pomocą calówki i poziomnicy ustalić i zaznaczyć położenie listew przypodłogowych (grub. 8 mm). Następnie przymocować.

Tę czynność wykonać na wybranej powierzchni ściany. Przy planowaniu powierzchni podłóg łącznie z powierzchniami przypodłogowymi ścian należy również od razu przymocować potrzebne listwy przypodłogowe.

W celu przygotowania nośnej i związanej powierzchni pod nanoszoną warstwę masę mozaikową PROBAU przełożyć ok. 0,5 kg środka wiążącego PROBAU kielnią do czystego wiaderka. Środek wiążący pełni rolę środka gruntującego. 0,5 kg środka wiążącego do ścian PROBAU wystarcza do zagruntowania powierzchni ok. 1,75 m². Narzędzia niezwłocznie umyć wodą.

 

Otworzyć wiaderko masy mozaikowej PROBAU i powoli dolać preparat do ścian PROBAU. Na jedno wiaderko masy mozaikowej PROBAU (20 kg) zużyć całą puszkę preparatu do ścian PROBAU (100 ml).

Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego intensywnie zmieszać masę mozaikową PROBAUpreparatem do ścian PROBAU. Przygotować jedynie taką ilość masy mozaikowej PROBAU, która będzie faktycznie potrzebna. 20 kg masy mozaikowej PROBAU i 100 ml preparatu do ścian PROBAU wystarczają do pokrycia powierzchni ok. 1,75 m².

Następnie dodać pozostałą ilość środka wiążącego do ścian PROBAU (ok. 2,5 kg) do 20 kg masy zmieszanej z preparatem do ścian PROBAU.

Tym razem również intensywnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aby powstała mieszanka o jednolitej konsystencji. Koniecznie pamiętać, aby wcześniej dodać do masy preparat do ścian PROBAU i intensywnie wymieszać oba składniki.

 

Aby uzyskać nośną i związaną powierzchnię pod nakładaną na nią masę mozaikową PROBAU, wcześniej zagruntować powierzchnię odważoną ilością środka wiążącego do ścian PROBAU. Nanieść cienko pędzlem ławkowcem lub podobnym na pionowe powierzchnie. Użyć tylko taką ilość środka gruntującego, która może być wykorzystana przed utworzeniem się kożucha.

Następnie warstwę masy o grubości 8 mm nanieść przy użyciu gładkiej kielni na świeży jeszcze grunt, rozpoczynając od dołu. Masę równomiernie dociskać. Zagęścić naniesioną warstwę, równomiernie dociskając pacę.

Masę nanosi się od dołu do góry do chwili pokrycia całej powierzchni mieszanką złożoną z masy mozaikowej PROBAU, preparatu do ścian PROBAU oraz środka wiążącego do ścian PROBAU i zagęszczenia jej.

Okładzina ściany jest utwardzona i sucha po upływie 2 do 3 dni w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Chronić okładzinę przez wilgocią do chwili całkowitego przeschnięcia. Dekoracja ściany jest teraz gotowa.

 

Dobrze wiedzieć: Materiał należy chronić przed wilgocią do chwili całkowitego przeschnięcia. Nie nadaje się do podłoży w strefach stale mokrych (np. kabina prysznicowa). W celu przygotowania potrzebnej ilości masy mozaikowej PROBAU można ją również przesypać do większego wiaderka.

Powierzchnie przypodłogowe ścian

Do pokrycia powierzchni przypodłogowych ścian zastosować masę mozaikową PROBAU, która również będzie nanoszona na posadzkę w celu uzyskania estetycznego wykończenia. Wyprawę wykonuje się analogicznie jak w przypadku ścian. Najpierw dodać preparat do ścian PROBAU do masy mozaikowej PROBAU. Przygotować jedynie taką ilość, która będzie faktycznie potrzebna.

Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego intensywnie zmieszać masę mozaikową PROBAUpreparatem do ścian PROBAU. Następnie dodać środek wiążący do ścian PROBAU i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Na 20 kg masy mozaikowej PROBAU potrzeba ok. 2,5 kg środka wiążącego do ścian PROBAU. Wystarcza na ok. 1,75 m².

Pokrywane powierzchnie przypodłogowe ścian przed naniesieniem mieszanki zagruntować wcześniej odważoną ilością środka wiążącego do ścian PROBAU (analogicznie do czynności przy nanoszeniu na ściany opisanych w punktach 4 i 9).

Po przeschnięciu trwającym od 2 do 3 dni powierzchnie przypodłogowe ścian są również suche i utwardzone. Do wykonania wyprawy na posadzce przystąpić dopiero całkowitym wyschnięciu.

 

Samodzielne wykonanie wyprawy na posadzce

W razie potrzeby należy przygotować podłoże. Aby uzyskać nośne i związane podłoże, wsypać środek gruntujący do podłóg PROBAU do większego wiaderka. Użyć tylko taką ilość gruntu, która będzie faktycznie potrzebna. 0,75 l środka gruntującego do podłóg PROBAU wystarcza do pokrycia powierzchni ok. 3 m².

Nanieść cienką warstwę nierozcieńczonego środka gruntującego do podłóg PROBAU pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Kolejną warstwę nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu.

Następnie całość 1-kilogramowego środka wiążącego do podłóg PROBAU wlać do wiaderka z 20 kg masy mozaikowej PROBAU i intensywnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej konsystencji.

Przygotować jedynie taką ilość, która będzie potrzebna do pokrycia wyznaczonej powierzchni posadzki. 20 kg masy mozaikowej PROBAU i 1 kg środka wiążącego do podłóg PROBAU wystarczają do pokrycia powierzchni ok. 1,75 m². Po zarobieniu pozostaje ok. 75 minut na naniesienie tynku.

 

Mieszankę złożoną z masy mozaikowej PROBAUśrodka wiążącego do podłóg PROBAU nanosić porcjami na powierzchnię posadzki i rozprowadzić zgrubnie za pomocą rakli.

Naniesioną mieszankę optymalnie zagęścić pacą gładką, stosując równomierny nacisk. Po zagęszczeniu grubość warstwy nie może być mniejsza niż 8 mm.

Warstwę należy nakładać metodą „mokre na mokre”, aby nie powstały widoczne łączenia. Dlatego powierzchnię posadzki koniecznie wykonać w jednym cyklu roboczym.

Po upływie ok. 8 godzin po gotowej powierzchni można ostrożnie chodzić, po 2 dniach powierzchnia jest utwardzona i ma pełną nośność. Po zakończeniu pracy od razu oczyścić narzędzia dostępnym w sklepach rozcieńczalnikiem.

 

Powierzchnię posadzki ze świeżą wyprawą tynkarską należy chronić przed wilgocią do chwili pełnego utwardzenia. Po utwardzeniu ściany i posadzki z nową powłoką są gotowe i można je dowolnie upiększać.

Dobrze wiedzieć: materiał należy chronić przed wilgocią do chwili całkowitego przeschnięcia. Nie nadaje się do podłoży w strefach stale mokrych (np. kabina prysznicowa). W przypadku wykańczania ścian i posadzek na zewnątrz pomieszczeń koniecznie zapoznać się z rozdziałem „Dodatkowe przygotowanie podłoża”!

Samodzielne wykonanie wyprawy na schodach

Aby uzyskać równe zakończenia przy schodach, użyć listew przyściennych, zaznaczyć ich położenie i zamocować, korzystając z wiertarki.

Przy dekorowaniu schodów zawsze zaczynać od pionowych powierzchni. Wyprawę wykonuje się analogicznie jak w przypadku ścian. Najpierw zagruntować pionowe powierzchnie schodów środkiem wiążącym do ścian PROBAU (patrz punkt 4 do 9 odnoszący się do ścian).

Następnie nanieść mieszankę złożoną z masy mozaikowej PROBAU, preparatu do ścian PROBAUśrodka wiążącego do ścian PROBAU gładką kielnią na pionowe powierzchnie i zagęścić (patrz punkt 5 do 11 odnoszący się do ścian).

Dopiero po całkowitym przeschnięciu pionowych powierzchni przystąpić do nanoszenia środka gruntującego do podłóg PROBAU na poziome powierzchnie. Gruntowanie poziomych powierzchni schodów odbywa się analogicznie do powierzchni posadzek.

 

Po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego do podłóg PROBAU nanieść mieszankę złożoną z masy mozaikowej PROBAUśrodka wiążącego do podłóg PROBAU porcjami i zagęścić. Mieszanie odbywa się analogicznie jak w przypadku przygotowywania mieszanki do posadzek (punkt 3 i 4).

Po 2 dniach również poziome powierzchnie są w pełni utwardzone. Powierzchnia schodów ma teraz pełną nośność i można z niej korzystać.

Uszczelnienie (dodatkowe przygotowanie podłoża)

Szczególnie na zewnątrz pomieszczeń między podłożem a nakładaną na niego warstwą masy mozaikowej PROBAU należy nanieść zaprawę uszczelniającą. Czyste wiaderko napełnić 1,8 l czystej wody i wsypać ok. 6 kg zaprawy uszczelniającej do ścian i podłóg PROBAU.

Zmieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aby uzyskać konsystencję
pasty bez grudek. Przygotować jedynie taką ilość, która będzie faktycznie potrzebna. 6 kg zaprawy uszczelniającej PROBAU wystarcza do pokrycia powierzchni ok. 1,75 m².

Po zarobieniu pozostaje ok. 1 godzina na naniesienie zaprawy. Nanosi się ją w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę rozprowadzić pędzlem ławkowcem lub gładką kielnią. Przed naniesieniem drugiej warstwy odczekać ok. 8 godzin, aby warstwa przeschła.

Nanoszenie drugiej warstwy odbywa się analogicznie do pierwszej. Całkowita grubość warstwy nie może być mniejsza niż 2 mm. Przed naniesieniem masy mozaikowej PROBAU odczekać ok. 2 do 3 dni, aby uszczelnienie przeschło. Chronić warstwę przed wilgocią do chwili całkowitego utwardzenia.

 

Dobrze wiedzieć: zaprawa uszczelniająca PROBAU do zabezpieczania wszelkiego rodzaju budowli przed wodą powierzchniową, sączącą i ciśnieniową, jak również uszczelniania międzywarstwowego. Przeznaczona przede wszystkim do nanoszenia na zewnątrz budynków oraz w strefach wilgotnych i mokrych. Następnie można pokryć ściany, posadzki oraz schody w sposób opisany w poprzednich rozdziałach.

Warstwa grzebieniowa (dodatkowe przygotowanie podłoża)

Nanoszenie masy mozaikowej PROBAU na podłożach nienasiąkliwych (np. starych płytkach ceramicznych, betonie złuszczonym do gładkiej powierzchni) możliwe jest pod warunkiem zastosowania warstwy pośredniej (sczepnej). Napełnić czyste wiaderko wodą i dodać zaprawę uszczelniającą do ścian i podłóg PROBAU, aby ostatecznie uzyskać zaprawę o konsystencji pasty bez grudek.

Zaprawę uszczelniającą do ścian i podłóg PROBAU nanosić porcjami na nienasiąkliwe podłoże przy użyciu pacy. Przeznaczona do ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Aby wykonać warstwę sczepną między nienasiąkliwym podłożem i nakładaną na nie masą mozaikową PROBAU, zaprawę uszczelniającą PROBAU należy rozprowadzić zębami gładkiej kielni (metoda grzebieniowa).

Warstwa grzebieniowa musi całkowicie wyschnąć przed naniesieniem warstwy masy mozaikowej PROBAU. Chronić warstwę przed wilgocią do chwili całkowitego utwardzenia.

 

Dobrze wiedzieć: warstwę grzebieniową koniecznie zastosować w przypadku podłoży nienasiąkliwych. Następnie można pokryć ściany, posadzki oraz schody w sposób opisany w poprzednich rozdziałach.

Wszystko, czego potrzebujesz:

 • rękawice robocze
 • gładka kielnia
 • pędzel ławkowiec
 • pędzel
 • czyste wiaderka
 • mieszadło wolnoobrotowe
 • taśma samoprzylepna
 • wiertarka
 • folia do przykrywania
 • poziomnica
 • calówka
 • waga
 • listwa przypodłogowa
Stopka redakcyjna