PROBAU

Was möchten Sie tun?

Uszczelnianie ścian piwnic:
wszystko po to, aby mieć w domu sucho

Wszystko w suchej strefie!

Chroń swoje cztery ściany przed wilgocią. Produkty PROBAU umożliwiają idealne uszczelnienie ścian zewnętrznych piwnicy i skuteczną ochronę domu. Stosowne produkty PROBAU znajdziesz wyłącznie w specjalistycznym centrum BAUHAUS.


Sposób postępowania:

Przed nałożeniem powłoki grubowarstwowej PROBAU należy zasklepić otwarte fugi. Podłoże musi być nośne, suche na powierzchni, chłonne, nieoszronione i wolne od zanieczyszczeń.

Najpierw należy usunąć resztki starej zaprawy z płyty fundamentowej.
Luźne resztki zaprawy są następnie zamiatane z płyty fundamentowej za pomocą miotły ulicznej.
W następnym kroku na styku ściany i podłogi uformowane zostanie podcięcie.
Aby zwiększyć przyczepność zaprawy, należy zwilżyć miejsce za pomocą pędzla ławkowca.
 
Zaprawa cementowa PROBAU nanoszona jest kielnią partiami na płytę podłogową.
Podcięcie ściągane jest za pomocą rury z tworzywa sztucznego itp. Powstaje zaokrąglone przejście między ścianą a płytą podłogową.
Spoina na przejściach między zaprawą a podłożem jest wygładzana
za pomocą wilgotnego pędzla.
W następnym kroku zewnętrzna ściana piwnicy zostanie zagruntowana podkładem
niezawierającym rozpuszczalników. W tym celu należy rozcieńczyć bitumiczną powłokę grubowarstwową PROBAU
wodą w stosunku 1:10 i nanieść za pomocą pędzla ławkowca na
całą uszczelnianą powierzchnię.
 

Gdy podkład przeschnie (około 24 godziny), można rozpocząć
nakładanie powłoki grubowarstwowej. W tym celu należy nabrać materiał na pacę.

Nałożyć podkład grubowarstwowy pacą w dwóch warstwach
na podłoże. Zależnie od warunków grubość wilgotnej warstwy musi wynosić przynajmniej 4 lub 6 mm. W ten sposób powstaje bezszwowa powłoka uszczelniająca.
W obszarze podcięcia należy także równomiernie nałożyć podkład grubowarstwowy, aby nie powstały tam żadne nieszczelności.
Następnie należy jeszcze raz wygładzić podcięcie kielnią owalną.
Gdy podkład grubowarstwowy przeschnie, należy przykleić płyty izolacji obwodowej,
które będą chroniły uszczelnienie. Dopiero wówczas można rozpocząć napełnianie przestrzeni roboczych.
 

Dobrze wiedzieć: zanim zostanie nałożone uszczelnienie, należy zagruntować podłoże. Fugi w obmurzu, które są szersze niż 5 mm, zasklepić stosowną zaprawą. Fugi o szerokości do 5 mm i nierówności na powierzchni kamieni można wyrównać za pomocą szpachli wyrównującej z powłoką grubowarstwową. Ważne: w warunkach zbierającej się wody przesiąkającej musi zostać wykonane uszczelnienie dwuwarstwowe z wkładką z tkaniny.

Wszystko, czego potrzebujesz:

  • miotła
  • szpachla
  • pędzel ławkowiec
  • kielnia owalna
  • pędzel
  • kielnia murarska
  • paca
  • przymiar składany
Stopka redakcyjna